College van Toezicht CvT 09-06 10-03-2010

CvT 09-06 | Continuering van begeleiding van een kind zonder dat moeder daarvoor toestemming geeft: rolvermenging?

De pedagoog zette zonder toestemming van de klaagster de begeleiding van het kind welbewust door. Voorts geeft de pedagoog in de rapportage een negatieve kwalificatie over de klaagster en diens contacten met het kind, waarmee zij de klaagster diskwalificeert. 

De pedagoog heeft bovendien de beëindiging van de professionele relatie niet afgesloten met een evaluatie. Ook schept de pedagoog onduidelijkheid en spreekt zichzelf tegen over haar rol door zich afwisselend ‘mediator and witness’, gedragskundige en orthopedagoog te noemen. 

Daarbij is de pedagoog niet strikt helder geweest over het feit dat zij behalve pedagoog ook functionaris is bij de Raad voor de Kinderbescherming. Verder heeft de pedagoog de opdracht niet schriftelijk vastgelegd. De pedagoog heeft onzorgvuldig gehandeld en heeft het vertrouwen in het vakgebied en de beroepsgroep geschaad.