College van Beroep CvB 10-01 08-12-2010

CvB 10-01 | Continuering van begeleiding van een kind zonder dat moeder daarvoor toestemming geeft: rolvermenging?

Het CvB oordeelt dat de pedagoog wist of had kunnen begrijpen dat moeder niet langer toestemming gaf, de begeleiding is enkele jaren voortgezet en de pedagoog had hier niet mee door moeten gaan zonder verder contact met- en duidelijke instemming van moeder. 

De rapportage is op onzorgvuldige wijze opgesteld. De professionele relatie is niet afgesloten met een evaluatie met beide ouders, de pedagoog heeft onduidelijkheid geschapen over haar rol en de opdracht is niet schriftelijk vastgelegd. 

De pedagoog heeft onzorgvuldig gehandeld en het vertrouwen in het vakgebied en de beroepsgroep geschaad.