College van Beroep CvB 19-01 17-06-2019

CvB 19-01 | Een lopende tuchtklacht is een goede reden om te besluiten het dossier niet te vernietigen bij een verzoek hierom

Klaagster in eerste aanleg komt in beroep. Zij herhaalt haar eerdere klachten. Ter onderbouwing voert ze in de beroepsfase uitgeschreven geluidsopnamen aan van gesprekken met de orthopedagoog, die van de opnames niet op de hoogte was. Dat mag ook zonder toestemming, mits ze alleen voor eigen gebruik zijn, zoals in deze procedure. Het College van Beroep ziet in de opnames geen onderbouwing van de klachten.

Klaagster verzoekt de orthopedagoog nogmaals het dossier te vernietigen. Het College van Beroep volgt het standpunt van de orthopedagoog dat de aantekeningen in het dossier van cruciaal belang kunnen zijn voor het verweer in een tuchtprocedure waarin altijd naar overwegingen, belangenafwegingen en verslag daarvan wordt gevraagd.

De overige beroepsgronden konden ook niet onderbouwd worden. Het beroep wordt ongegrond verklaard. De uitspraak van het CvT blijft in stand.