College van Beroep CvB 17-03 08-03-2018

CvB 17-03 | Onderzoek in opdracht van gerechtshof naar draagvlak voor hervatting van contact: wat als ouder gezagssitautie wil laten meewegen?

Verweerster is door het gerechtshof aangewezen als deskundige om te onderzoeken in hoeverre er draagvlak is om het contact van de zoon met vader (appellant) te herstellen. Partijen bij dit onderzoek zijn Jeugdbescherming en appellant, vader zonder gezag. 

Zijn zoon woont al van kleins af aan in een pleeggezin en vader voert al langere tijd procedures met het oog op herstel van contact en de gezagssituatie. Het hof heeft een aantal vragen geformuleerd om antwoord te kunnen krijgen of contactherstel met de zoon mogelijk is.

Appellant verwijt in eerste aanleg zowel als in beroep dat verweerster niet voortvarend genoeg heeft gehandeld. Zij heeft zich niet aan haar onderzoeksopdracht gehouden en had na zijn suggesties over het betrekken van de gezagssituatie bij de vragen door moeten gaan met het onderzoek en niet de instructies van de raadsheer-commissaris af moeten wachten. Zij heeft het onderzoek vertraagd door op vakantie te gaan en zij houdt haar vakgebied niet bij.

Zowel het College van Toezicht als het College van Beroep oordeelt dat verweerster niet onzorgvuldig gehandeld heeft. Het betrof een onderzoeksopdracht van een extern opdrachtgever, die zij niet eigenstandig kon wijzigen. Verweerster heeft zich gehouden aan haar onderzoeksopdracht en hierin zorgvuldig gehandeld door de melding te doen aan de rechter commissaris en volgens zijn instructies af te wachten tot zij van hem te horen zou krijgen hoe zij verder moest gaan. De oorzaak van de vertraging zoals appellant stelt ligt niet in haar vakantie, maar aan de gewenste uitbreiding van de reikwijdte van het onderzoek door appellant. Verweerster heeft zorgvuldig gehandeld in de zin van artikel 10 en 22 van de Beroepscode.

De klacht dat verweerster haar vakgebied niet bijhoudt oordelen de beide colleges eveneens als ongegrond. Verweerster is lid van de NVO, maar heeft geen registraties van de vereniging. Verweerster heeft deskundig en bekwaam gehandeld en gemotiveerd aangegeven hoe zij de kwaliteit van haar vakbekwaamheid waarborgt. Zij heeft niet in strijd gehandeld met artikel 9 van de Beroepscode.

Het College van Beroep bevestigt de uitspraak van het College van Toezicht, klacht en beroep zijn ongegrond.