NVO Nieuws 27-07-2023

Verkiezingsinput gehandicaptenzorg: betekenisvol leven, gewoon meedoen en passende zorg

Ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland kunnen nog niet of onvoldoende meedoen in de samenleving. Want deze wordt steeds complexer, sneller en veeleisender. Daarnaast hebben steeds meer mensen een intensievere zorgvraag. Het is steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden en houden.

Met niet volledige teams of teams met wisselende gezichten staat de kwaliteit van de zorg onder grote druk. De financiële positie van zorgorganisaties is verslechterd en het zorgstelsel kent nog teveel schotten. Politieke partijen zijn deze zomer druk bezig met de partijprogramma’s. Met het verkiezingsstatement vraagt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) samen met de beroepsverenigingen BSPW, NVAVG en NVO aandacht voor een inclusieve samenleving met toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning.

In het pamflet staan tien aanbevelingen zodat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen, een betekenisvol leven kunnen leiden en zodat we kunnen blijven werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Veel van de aanbevelingen sluiten aan op de NVO ledenpeiling in het werkveld gehandicaptenzorg In het verkiezingenstatement vragen we expliciet aandacht voor voldoende opleidingscapaciteit voor de arts VG en de orthopedagoog-generalist en een bijbehorende adequate bekostiging hiervoor.

>> Download hier het verkiezingsstatement.

null