NVO Nieuws 17-02-2023

Resultaten ledenpeiling gehandicaptenzorg: Meer kwaliteit, minder kwantiteit!

In september 2022 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in de gehandicaptenzorg. Het doel was om de rol en de positie van de orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in de gehandicaptenzorg in kaart te brengen.

Uit de peiling blijkt onder andere dat orthopedagogen zich grote zorgen maken over de verminderde kwaliteit van de zorg. De arbeidsmarkt krapte resulteert in een groot verloop en incomplete teams, een verminderde kwaliteit van expertise en tekorten in menskracht op alle niveaus in de samenwerking. Hierdoor komt relatieopbouw in het gedrang, loopt de case-load op en kunnen de door de orthopedagogen uitgezette behandellijnen en adviezen minder duurzaam worden opgepakt en uitgevoerd.

Daarnaast blijkt dat de complexiteit van het werken in de gehandicaptenzorg wordt onderschat.

Echter wat het werken aantrekkelijk maakt voor orthopedagogen zijn de cliënten en diens naasten, de ruimte om op autonome wijze invulling te geven aan het werk en de multidisciplinaire werkomgeving. De bijdrage die orthopedagogen leveren wordt gewaardeerd!

Om orthopedagogen te behouden voor de gehandicaptenzorg is het belangrijk de werkdruk te verminderen, helderheid te geven over taken en verantwoordelijkheden, prioriteiten te stellen en ze de ruimte, tijd en het vertrouwen te geven om het orthopedagogische vak uit te kunnen oefenen. De NVO gaat komend jaar aan de slag met de aanbevelingen die worden gedaan in de rapportage.

Mocht je willen reageren of hierin mee willen denken neem dan contact op met e.snijders@nvo.nl.