NVO Nieuws 14-10-2022

Situatie alleenstaande kinderen in Ter Apel onaanvaardbaar

De situatie voor alleenstaande kinderen in het azc in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd concludeert de Kinderombudsman, Margrite Kalverboer op de NOS. Tijdens haar bezoek, verbleven in Ter Apel 300 alleenstaande kinderen, terwijl er maar plek is voor 55.

null

Ze roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) op tot actie. Want de kinderen zien grauw van vermoeidheid, er is onvoldoende eten en er zijn onvoldoende sanitaire middelen. Het gaat niet goed met asielkinderen in Nederland, vorige maand kwam de Kinderombudsman op voor het recht op gezinshereniging. Het kabinet handelt ook wat dat betreft in strijd met Kinderrechtenverdrag waar Nederland zich aan heeft verbonden. De staatssecretaris schrijft in een Kamerbrief dat hij kinderen (en hun gezinsleden) momenteel geen voorrang kan geven bij het zoeken naar een opvangplek. Dat ligt volgens hem aan de "beperkte opvangcapaciteit". "Er komen onvoldoende opvangplekken vrij in locaties waar een gezin geplaatst kan worden. Ook wil hij kinderen niet automatisch voortrekken ten koste van andere kwetsbare groepen. "Het hoeft niet in alle gevallen zwaarder te wegen dan de positie van andere kwetsbaren, zoals zwangere vrouwen en personen met medische problemen", vindt Van der Burg.

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind  is één van de pijlers van de NVO-beroepscode. De NVO maakt zich grote zorgen over asielkinderen in Nederland, niet alleen over de situatie van alleenstaande kinderen in het azc in Ter Apel, of de gevolgen van het Kabinetsbesluit over gezinshereniging. De ontwikkeling en veiligheid van kinderen in de asielzoekerscentra is per definitie in het geding en we weten uit onderzoek dat dat ook, maar dan op een andere manier, geldt voor kinderen van statushouders en voor kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Voor die laatste categorie kent de NVO, samen met het NIP, een pool van leden die op vrijwillige basis en gebaseerd op de zogeheten Best Interests of the Child (BIC)-methode een rapportage uitbrengen over waar het kind het meest mee gediend is.