NVO Nieuws 02-09-2022

Gezinshereniging is een recht

Het plan van het kabinet om gezinshereniging voor asielzoekers te beperken, is in strijd met het Kinderrechtenverdrag waar Nederland zich aan heeft verbonden, stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. "Een kind heeft het recht om herenigd te worden met zijn of haar ouders."

null

Het plan leidt ook tot ophef in de Tweede Kamer. Gisteren bezegelde Daan de Neef, woordvoerder Jeugd van de VVD in de Tweede Kamer, om deze reden zelf zijn politieke lot. Hij liet in een verklaring weten de verdediging van dit plan niet op zich te kunnen en te willen nemen. Zijn besluit maakte indruk op de NVO. 

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind  is één van de pijlers van de NVO-beroepscode. Ook de NVO maakt zich dan ook grote zorgen over de consequenties van het Kabinetsbesluit. Die zorg beperkt zich overigens niet tot de gevolgen van het net genomen kabinetsbesluit; de ontwikkeling en veiligheid van kinderen in de asielzoekerscentra is per definitie in het geding en we weten uit onderzoek dat dat ook, maar dan op een andere manier, geldt voor kinderen van statushouders en voor kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Voor die laatste categorie kent de NVO, samen met het NIP, een pool van leden die op vrijwillige basis en gebaseerd op de zogeheten Best Interests of the Child (BIC)-methode een rapportage uitbrengen over waar het kind het meest mee gediend is.