NVO Nieuws 17-05-2022

Onze jeugd verdient beter: hoe verder met het jeugdstelsel

Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen niet duidelijk hoe het kabinet de ruim €500 miljoen extra ombuiging op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen bijdrage ligt daarmee nog steeds op tafel. Dat is voor de professionals, zorgaanbieders en cliënten niet acceptabel. Op die manier komt de rekening te liggen bij de mensen die deze zorg nodig hebben en krijgen ze te maken met een extra drempel. Hierdoor wordt de jeugdhulp minder toegankelijk; de kans is groot dat wordt afgezien van nodige zorg.

null

De invoering van een eigen bijdrage is bovendien discriminerend. Want waarom wel een eigen bijdrage voor jongeren met (ernstige) psychische problemen, en niet voor jongeren met lichamelijke klachten. De eigen bijdrage treft bovendien gezinnen van kinderen en jongeren die levenslang en levensbreed zijn aangewezen op hulp onevenredig hard. De eigen bijdrage werkt zwaar kostenverhogend voor deze gezinnen. Hierdoor wordt volwaardige deelname aan de samenleving voor nu en in de toekomst ernstig belemmerd.

Behandelduur

Ook betreuren de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (waaronder de NVO), de aanbieders en cliëntorganisaties dat Van Ooijen de beperking van de behandelduur in zijn brief niet van tafel heeft gehaald. Samen met de invoering van een eigen bijdrage wordt de bezuiniging zo op de jeugdigen en hun ouders afgewenteld. Ook de professionals en zorgaanbieders realiseren zich verantwoordelijk te zijn voor een financieel houdbaar stelsel. Onnodig lang doorbehandelen of niet tijdig op- en afschalen van zorg zijn daarin belangrijke professionele bouwstenen. We moeten de professional daarbij blijven vertrouwen op zijn professionele oordeel. Dit was ook de bedoeling van de Jeugdwet. Het inkorten van de behandelduur gaat ten koste van de kwaliteit en effectiviteit. Door tekortschietende behandeling nemen klachten en juist daarmee ook de zorgkosten toe.

Focus op inhoud

Als NVO roepen we samen met de andere beroepsverenigingen, aanbieders en cliëntorganisaties  het kabinet dan ook op om deze maatregelen van tafel te halen en zich te focussen op de inhoud: In onze agenda ‘Onze jeugd verdient beter’ hebben we uiteengezet wat voor ons de prioriteiten zijn om de jeugdhulp te verbeteren en waar we samen met het Rijk en gemeenten mee aan de slag willen:

  • zorg dat de jeugdhulp goed toegankelijk blijft voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen;
  • ontwikkel een gezamenlijk landelijk kwaliteitskader jeugd dat een gedeelde visie op kwaliteit beschrijft;
  • verminder de administratieve lasten, onder andere door het schaalniveau van de inkoop aan te passen;
  • maak de sector aantrekkelijker zodat meer mensen hierin willen werken.

In een brief aan de Tweede en Eerste Kamerleden, mede ondertekend door de NVO, lichten de professionals, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties hun zorgen verder toe.