NVO Nieuws 11-04-2022

Onze jeugd verdient beter!

De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) - waaronder de NVO - verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel. De agenda is op 11 april aan de staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en aan de voorzitter de VNG aangeboden, met de dringende oproep samen de nodige inhoudelijke verbeteringen te realiseren en met elkaar hierover in gesprek te gaan.

De onenigheid over de financiering tussen Rijk en gemeenten gijzelt de inhoudelijke vooruitgang. Terwijl die nu juist zo hard nodig is om de hulp voor honderdduizenden kwetsbare jongeren en hun gezinnen te verbeteren. Duizenden professionals en vrijwilligers komen niet toe aan de hulp die ze willen bieden. Honderden instellingen kunnen niet optimaal goede jeugdhulp bieden.

Omdat er geen tijd is te verliezen, hebben zorgaanbieders, cliëntorganisaties en professionals samen doorgewerkt aan een inhoudelijke agenda op basis van het vele voorwerk dat gedaan is in de afgelopen maanden. Er is overeenstemming over de inhoudelijke richting die de nodige transformatie van een toekomstbestendige jeugdhulp moet inslaan, er zijn knopen doorgehakt en voorstellen afgewogen om een volgende stap te kunnen zetten. Bijgaand het resultaat; we zijn trots op de agenda die er ligt en we doen een hartelijke uitnodiging aan de overheid om ook aan te sluiten bij de Hervormingsagenda Jeugd.

Downloads: