Inhoudelijk Kader

Wat verandert er met de komst van het inhoudelijk kader?

De belangrijkste veranderingen voor de basis-orthopedagoog zijn:

  • Je krijgt meer mogelijkheden om gevolgde bij- en nascholing mee te tellen voor herregistratie bij de NVO. We noemen dit zogenaamde beroepsgerelateerde scholingen. Het gaat om scholingen op het gebied van competenties uit het Beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog zoals communicatie, kennis en wetenschap en organisatie (beleid/leiderschap).
  • Naast scholingen op (post-)master niveau, komt er ook ruimte om scholingen op post-hbo niveau mee te tellen. Voorheen was het niet mogelijk om scholingen van post-hbo niveau te laten meetellen voor herregistratie. Het gaat hier om beroepsgerelateerde scholingen die van relevant zijn voor het vak van orthopedagoog.

De belangrijkste veranderingen voor de orthopedagoog-generalist zijn:

  • Het aantal werkervaringsuren voor orthopedagogen-generalist is gelijk getrokken met de eisen voor herregistratie in de Wet BIG (van 2500 uur naar 3120 uur)*. De werkervaringsuren voor de orthopedagoog-generalist (3120 uur) moeten volledig bestaan uit klinisch specifieke uren (zie het Beoordelingskader orthopedagoog-generalist van de Wet BIG en het inhoudelijk kader).
  • Je krijgt meer mogelijkheden om gevolgde bij- en nascholing mee te tellen voor herregistratie bij de NVO. We noemen dit zogenaamde beroepsgerelateerde scholingen. Het gaat om scholingen op het gebied van competenties uit het Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist zoals communicatie, kennis en wetenschap en organisatie (beleid/leiderschap).
  • Naast scholingen op (post-)master niveau, komt er ook ruimte om scholingen op post-hbo niveau mee te tellen. Voorheen was het niet mogelijk om scholingen van post-hbo niveau te laten meetellen voor herregistratie. Het gaat hier om beroepsgerelateerde scholingen die van relevant zijn voor het vak van orthopedagoog.

* Op moment van publicatie (01/11/2022) geldt er nog geen herregistratie voor orthopedagogen-generalist in het BIG-register.