Lidmaatschap Overig

Wat is het verschil tussen de NVO en SKJ?

De NVO is een beroepsvereniging waarvan u lid kunt worden. De NVO zet zich op verschillende manieren in voor haar leden in de vorm van belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering en –bewaking en dienstverlening.

Daarnaast kunt u een registratie aanvragen bij de NVO. Als u zich registreert bij de NVO toont u aan dat u aan kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoet en dat uw vakbekwaamheid actueel en inhoudelijk op peil is.

SKJ is een registratiestichting voor mensen werkzaam in de jeugdhulp. Dit is een wettelijk erkend register. SKJ is geen beroepsvereniging, u kunt dan ook geen lid worden van SKJ. Wanneer u werkzaam bent in de jeugdhulp is registratie bij SKJ voor u van belang, omdat  jeugdhulpaanbieders volgens de norm verantwoorde werktoedeling met geregistreerde professionals moeten werken.

U kunt bijvoorbeeld ook lid zijn van de NVO en de registratie bij SKJ aanvragen. Het is voor het aanvragen van een registratie bij SKJ overigens niet noodzakelijk om lid te zijn van de NVO.

Wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke situatie dan kunt u contact opnemen met één van onze beleidsmedewerkers.