Inhoudelijk Kader

Wat is het inhoudelijk kader?

In het inhoudelijk kader staan de geactualiseerde herregistratie-eisen voor de NVO-kwaliteitsregisters en achtergrond hiervan. In het document wordt beschreven welke werkzaamheden kunnen meetellen voor je herregistratie, welke bij- en nascholingen kunnen worden goedgekeurd, wanneer gevolgde intervisie of supervisie kan meetellen en welke andere deskundigheidsbevorderende activiteiten je kan opvoeren.

Het inhoudelijk kader is het product van een ontwikkelingstraject ‘investeringsplan actualisering herregistratienormen’ dat de NVO-ledenraad in 2019 vaststelde. De aanleiding hiervoor was de veranderde rol van orthopedagogen in het zorg- en onderwijsveld en de verbreding van doelgroepen en de werkzaamheden die een orthopedagoog uitvoert.

De geactualiseerde herregistratie-eisen zijn het product van een samenwerking met leden (uit de klankbordgroep), de NVO-commissies, het NVO-bestuur en de NVO-ledenraad over de kern van het beroep orthopedagoog(-generalist) en afwegingen tussen de individuele wensen van leden en de kwaliteitsborging van de beroepsgroep als collectief. De herregistratie-eisen zijn normen die de beroepsgroep aan zichzelf stelt.