Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Wat als de nieuwe partner van een ouder bij het gesprek wil zijn?

Nieuwe partners van gescheiden ouders spelen soms een heel actieve rol in het leven van de kinderen van hun partner. In hoeverre mag een nieuwe partner aansluiten bij het gesprek van de pedagoog met de ouder?

Toestemming nodig voor nieuwe partner

In zijn algemeenheid geldt dat de ouders met gezag besluiten over de zorg aan hun kind en beslissen over het delen van informatie met derden. Hoe actief en betrokken een nieuwe partner ook is, zonder toestemming van beide ouders mag deze niet deelnemen aan het gesprek met de pedagoog.

Het ouderlijk gezag ligt namelijk nog steeds bij beide ouders. Een ouder kan de nieuwe partner wel zelf informeren. Maar voor het delen van informatie door de pedagoog wordt de nieuwe partner gezien als een ‘derde’. En voor het delen van informatie met derden is toestemming van beide ouders met gezag nodig.

Wat als er sprake is van één ouder met gezag?

Als er sprake is van één ouder met gezag, dan besluit deze zelfstandig met wie informatie kan worden gedeeld en kan de nieuwe partner aansluiten bij het gesprek. Deze nieuwe partner is dan nog steeds geen ouder met gezag, maar neemt deel op uitnodiging van de ouder met gezag.

Nieuwe partner mét ouderlijk gezag

Soms heeft een nieuwe partner wel gezag, bijvoorbeeld als de ouder en de partner op hun verzoek gezamenlijk gezag hebben gekregen van de rechtbank, of als deze partner het kind heeft geadopteerd. Van beide situaties is een aantekening te vinden in het gezagsregister.

Jeugdigen

Jeugdigen van 12 tot 16 jaar beslissen mee over het delen van informatie en dus de aanwezigheid van een ‘derde’ bij een gesprek. Vanaf 16 jaar beslist de jeugdige zelfstandig. Zie tevens https://mijn.nvo.nl/veelgestelde-vragen/beslist-12-jarige-zelf-over-informatieverstrekking en https://mijn.nvo.nl/veelgestelde-vragen/wie-geeft-toestemming-jeugdige-ouders-mentor-of-iemand-anders.