Inhoudelijk Kader

Wanneer gaan de herregistratie-eisen uit het inhoudelijk kader in?

De geactualiseerde herregistratie-eisen uit het inhoudelijk kader gaan in op 1 november 2022. Tot die tijd gelden de huidige herregistratie-eisen zoals beschreven in het registratiereglement versie sept 2022.