Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

In het ouderschapsplan staat dat één ouder beslist over zorgaangelegenheden

Als ouders uit elkaar gaan, dan zijn zij in de meeste gevallen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wat nu als in het ouderschapsplan staat dat één van beide ouders beslist over zorg aangelegenheden?

Wat staat er in een ouderschapsplan?

De verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan geldt voor ouders die uit elkaar gaan en getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of die samen wonen en gezamenlijk gezag hebben (art 1:247 BW en 1:247a BW). 

In een ouderschapsplan leggen ouders afspraken vast over bijvoorbeeld het verdelen van de zorg en opvoeding (zorgregeling), de omgang met de kinderen (omgangsregeling), de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie), maar ook hoe vaak ouders elkaar informeren over hun kind(eren).

De meeste afspraken in het ouderschapsplan zijn afspraken tussen ouders onderling.

Afspraken over zorgaangelegenheden

In het ouderschapsplan worden ook afspraken gemaakt over zorgaangelegenheden. Meestal staat daarin dat ouders gezamenlijk beslissen, maar in uitzonderlijke gevallen kan ook zijn vermeld dat één ouder daarover beslist. Zodra het ouderschapsplan door beide ouders is ondertekend, is het rechtsgeldig en mag de pedagoog daar naar handelen.

Het feit dat in een uitzonderlijke situatie, volgens het ouderschapsplan één ouder beslissingsbevoegd is, is niet van invloed op de plicht van de pedagoog tot het informeren van beide ouders met gezag over de behandeling of begeleiding van hun kind (artikel 6 Gelijkwaardigheid van twee wettelijk vertegenwoordigers NVO beroepscode).