Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Ik werk als basis-orthopedagoog als docent of doe (promotie)onderzoek, kunnen deze werkzaamheden meetellen voor mijn herregistratie?

Bepaalde werkzaamheden als docent of onderzoeker kunnen meetellen als klinisch specifieke werkervaringsuren. Er dient sprake te zijn van een duidelijke directe relatie met het vakgebied van de orthopedagoog en zijn (cliënt)systeem.

Voorbeelden van werkervaring die niet kan worden meegeteld: het doen van wetenschappelijk onderzoek zonder contact met cliënten en het werken als directeur van een grote zorginstelling.