Inhoudelijk Kader

Ik heb ook een registratie bij SKJ, wat betekent het inhoudelijk kader voor mijn SKJ-registratie?

Het inhoudelijk kader geldt voor de kwaliteitsregisters van de NVO. Bij SKJ gelden de herregistratie-eisen zoals geformuleerd in het registratiereglement van SKJ. De herregistratie-eisen van SKJ zijn te vinden op de website van SKJ.