Inhoudelijk Kader

Ik ben al bezig met een herregistratietermijn, gelden de geactualiseerde herregistratie-eisen voor mij?

De geactualiseerde eisen gelden per 1 november 2022.

De herregistratie-eisen uit het inhoudelijk kader worden ingevoerd volgens de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat eisen die in jouw voordeel uitpakken, vanaf ingangsdatum 1 november 2022 ingaan. Vanaf die datum kun je scholing in je dossier opvoeren volgens de geactualiseerde herregistratie-eisen, ook tijdens een lopende termijn.

Dit geldt voor alle geactualiseerde herregistratie-eisen behalve voor de werkervaringseis voor de orthopedagoog-generalist. Voor de orthopedagoog-generalist geldt dat het aantal vereiste werkervaringsuren gelijk is getrokken met de werkervaringseis van de Wet BIG, van 2500 uur naar 3120 uur (zie Beoordelingskader Wet BIG)*. Voor deze herregistratie-eis geldt dat je je huidige termijn mag afmaken volgens de voormalige werkervaringseis (zie registratiereglement versie sept 2022). De geactualiseerde herregistratie-eis hiervoor wordt gehanteerd op het moment dat je nieuwe herregistratietermijn bij de NVO ingaat.  

*Op moment van publicatie (01/11/2022) geldt er nog geen herregistratie voor orthopedagogen-generalist in het BIG-register