Inhoudelijk Kader

Heeft het inhoudelijk kader betrekking op mij en mijn situatie?

De herregistratie-eisen uit het inhoudelijk kader zijn van toepassing op NVO-leden met een registratie in het Kwaliteitsregister NVO basis-orthopedagoog of het Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog-generalist. Orthopedagogen(-generalist) herregistreren zich iedere vijf jaar in deze kwaliteitsregisters op basis van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Met een registratie in een van de NVO-kwaliteitsregisters toon je aan dat je aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet, vakbekwaam bent en bijblijft in je vak.

Volg je het individuele opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist? Dan rond je jouw opleidingstraject nog af volgens het oude registratiereglement (versie juni 2022).