Inhoudelijk Kader

Gaat de NVO beroepsgerelateerde scholingen ook accrediteren?

Het inhoudelijk kader van de NVO biedt de grondslag om het geaccrediteerde scholingsaanbod, in ieder geval voor NVO-leden, uit te breiden. De NVO en het NIP hebben een gezamenlijke accreditatiecommissie: het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-generalist. Het verkennen van de mogelijkheid tot de verbreding van het geaccrediteerde scholingsaanbod zal gebeuren in afstemming met alle betrokken partijen.