Over het NVO/NIP Samenwerkingsverband ZMVB

Pedagogen en psychologen, lid van NVO en/of NIP, die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) komen gezamenlijk bijeen in het samenwerkingsverband NIP/NVO Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (ZMVB).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze werkgroep of heeft u andere vragen? Mail dan naar Els Snijders, beleidsmedewerker, e.snijders@nvo.nl.