Waar bent nu naar op zoek?

(Ortho)pedagogen in de gehandicaptenzorg

(Ortho)pedagogen in de gehandicaptenzorg ondersteunen mensen met een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke beperking.

In Nederland wonen ongeveer 1,1 miljoen mensen met één of meerdere beperkingen. Samen met (ortho)pedagogen geven zij hun leven zo veel mogelijk vorm en blijven zij zichzelf ontwikkelen.

Wat is de rol van een (ortho)pedagoog in de gehandicaptenzorg?

(Ortho)pedagogen zijn hier van meerwaarde omdat zij naast de cliënt ook met de mensen om hen heen werken, zodat ook de sociale context zo goed mogelijk is toegerust om het welbevinden van de cliënt te verbeteren. Dan gaat het natuurlijk om de ouders/opvoeders die worden betrokken, maar ook bijvoorbeeld over de begeleiders, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten en artsen.

Wat betekent de NVO voor de (ortho)pedagoog in de gehandicaptenzorg?

Mensen met een beperking zijn voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen aangewezen op:

  • Wlz
  • Wmo
  • Jeugdwet
  • Participatiewet

De NVO zet zich in voor een goede toegang tot en overgang tussen deze stelsels. Op die manier wordt de benodigde (continuïteit van) zorg bewerkstelligd.

Binnen de NVO organiseren het netwerk LZMG+ en het samenwerkingsverband ZMVB (met het NIP) vakinhoudelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het werken met mensen met een beperking en worden gefaciliteerd door de NVO. Regelmatig vraagt de NVO hier accreditatie voor aan.

Meer weten als professional? Bekijk het digitale dossier

Bent u een orthopedagoog en werkzaam in de gehandicaptenzorg? Log dan in bij MijnNVO om het uitgebreide dossier te raadplegen. Hierin vindt u onder andere informatie over de actualiteit, wet- en regelgeving en handige documenten. Nog geen lid? Meld u zich dan eerst aan.