Over het netwerk orthopedagoog-generalist

Het netwerk orthopedagoog-generalist (OG) zorgt o.a. voor de afstemming tussen praktijk en beleid door signalen vanuit het werkveld door te geven aan het NVO-bureau en te bekijken waar een actieve bijdrage geleverd kan worden.

De werkwijze en ambities van het netwerk OG kunt u lezen in het door hun ontwikkelde visiedocument.

Ieder NVO-lid die orthopedagoog-generalist is en een actieve bijdrage wil leveren aan de visie en ambities van het netwerk OG, kan zich in principe aansluiten bij dit netwerk. Eens in de twee maanden komt zij bijeen en er wordt regelmatig over de mail gecorrespondeerd over allerhande zaken.

 

Impressie 7e landelijke OG-Dag 28 juni 2019 'Gewoon en Bijzonder'

Op een zonnige vrijdagmiddag vond alweer de 7e landelijke OG-Dag plaats. Naast dat dit een belangrijke dag is voor het beroep Orthopedagoog-Generalist, hadden we een thema dat ging over verbinden tussen gewone en bijzondere zorg.

Verbinden was ook nodig vanuit de NVO. In de inleiding namen Marlies Post (directeur NVO) en Maretha de Jonge (bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek) ons mee langs de route op weg naar de BIG. De afgelopen periode zijn hier belangrijke stappen in behaald. De laatste stap wordt de goedkeuring vanuit de Eerste Kamer. We zien dit met vertrouwen tegemoet! De weg hier naar toe was geen gemakkelijke. De verdeeldheid in het werkveld tijdens de internetconsultatie, maar ook de relaties goed houden en toch opkomen voor je belangen, zorgden voor een spannend traject. Complimenten voor de NVO hoe ze dit traject hebben aangepakt!

Hierna volgden verschillende deelsessies. Bij diverse deelsessies werd het perspectief van mensen die hulp kregen belicht. Zo hadden we Kristel Beekman en 2 JIM’s die vertelden over ervaringen met jeugdhulp en hun huidige succesvolle rol in het leven van een jongere bij wie het niet vanzelf gewoon loopt. Insteek hierbij is dat de inzet van een JIM een uithuisplaatsing voorkomt. Deze methodiek is al in veel gevallen succesvol gebleken en doet een beroep op de eigen kracht van het netwerk.

In de deelsessie "schoolbeleven" vertelden 2 jongeren via een video-opname aan elkaar over hun niet vanzelfsprekende schoolcarrière. Marianne van Etten en Mariette van Hemert presenteerden de resultaten van hun kwalitatief, narratief onderzoek onder jongeren in het VSO. Centraal stond de vraag wat we kunnen leren van de ervaringen van deze jongeren met hulpverlening en schoolbegeleiding.

In de derde deelsessie was naast Joyce Aalberts een ervaringsdeskundige aanwezig. Hoe maak je gebruik van deze bijzondere deskundigheid in de hulpverlening was hier de centrale vraag. En wat werkt nou echt om te komen tot bij de cliënt aansluitende hulp? Ook hier werden ervaringen gedeeld vanuit onderzoek.

En we leerden we ‘Out of the box’ denken door Marieke Zeeman. Niet door los te laten wat we weten, maar door anders te kijken en doen. Op zoek naar creatieve oplossingen die werken voor cliënten. Hierbij is soms aanmelden op een datingsite en deze samen met de cliënt bekijken ook ontzettend van belang. Zo kan  de verandering die een cliënt heeft doorgemaakt daadwerkelijk leiden tot andere relaties.
Kortom:
Aansluiten bij het dagelijks leven en bij wat voor cliënten werkt, dat is wat gewone zorg, bijzonder maakt!

Tot slot nam Marijke Naezer ons mee in de resultaten van haar promotie-onderzoek ‘Sexy Adventures’. Met veel aansprekende voorbeelden legde zij uit hoe jongeren sociale media gebruiken om hun seksuele ontwikkeling vorm te geven.
De huidige tendens is dat veel wordt gewaarschuwd voor sociale media. Maar jongeren ervaren dit anders. Ze leren op sociale media juist veel. Marijke nam ons mee in een meer genuanceerde visie dat zowel de uitdagingen als kansen van sociale media erkent in relatie tot verschillende dimensies van seksualiteit. Het maakte ons weer bewust hoe belangrijk het is om het onderwerp seksualiteit niet uit de weg te gaan en te vragen naar de beleving van jongeren

Het was een geslaagde dag met ruimte voor elkaar ontmoeten, inhoud en een gezellige borrel na afloop!

Hieronder vind je de pdf's van de presentaties:

- Deelsessie Marianne van Etten & Mariette van Hemert: ‘SCHOOLbeLEVEN, Psychische diversiteit in het onderwijs: Wat vertellen jongeren zelf?
- Deelsessie Marieke Zeeman:'Hoe out of the box durf jij te denken?'
- Deelsessie Kristel Beekman:  ‘Anders denken en doen met JIM’
- Deelsessie Joyce Aalberts en Bo van Loenen: 'Samenwerken met ervaringsdeskundigen', presentatie volgt nog.
- Afsluiting Marijke Naezer 'Seksuele vrijheid @ sociale media: Kansen en belemmeringen voor Nederlandse jongeren'

IMG_20190628_124943159
IMG_20190628_130727800
IMG_20190628_143716273