Verbinden!

Op vrijdag 6 oktober was het eindelijk zo ver; de eerste landelijke NVO Basis Orthopedagogendag in het cultuur- en congrescentrum Antropia te Driebergen. Het thema van de dag was verbinden en, zoals de dagvoorzitter aangaf, staat in ons mooie beroep dit begrip centraal. Wij zijn namelijk specialisten in het ‘aansluiten bij’ en het ‘open staan voor’. Vanuit alle hoeken van het vakgebied waren orthopedagogen vertegenwoordigd: werkzaam in de gehandicapte zorg, het onderwijs, de GGZ en in de jeugdzorg.
De eerste BO-dag was een moment om ons als orthopedagogen te verbinden, te verenigen en te netwerken. En dat was een succes!

De dag begon met een goed verzorgde lunch waarin ruimte was om elkaar op te zoeken en elkaar te leren kennen. De dag werd geopend door de dagvoorzitter van Anne-Minke Mulder. Zij vertelde ons dat met meer dan 4500 geregistreerde basis orthopedagogen in Nederland, andere zorgprofessionals niet meer om ons heen kunnen. Directeur van de NVO Marlies Post sloot daarbij aan en maakte duidelijk hoe belangrijk onze functie is. Iets wat wij wel weten, maar niet altijd neerzetten. Daarbij vertelde zij hoe de (her)registratie van de NVO en de SKJ tot basisorthopedagoog ons op de kaart zet.

De plenaire zitting vervolgde met een inleiding van Hamza Akkar over interculturele communicatie. Hamza maakte duidelijk waar communicatie begint en hoe verbinding gelegd kan worden naar de cliënt van verschillende achtergronden. Een belangrijk onderwerp binnen het huidige zorgklimaat. Na deze plenaire zitting mochten we uiteen voor een tweetal deelsessies. Vier inspirerende sprekers vertelden over hun vakgebied en hun eigen ervaringen gericht op verbinden.

Tamar Schukkink vertelde over jongeren met een licht verstandelijke beperking. Zij zette ons de bril van de LVB doelgroep op en zoomde in op o.a. de diagnostiek van deze doelgroep. Tamar zorgde voor een informele sfeer, waarbij er veel ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan.

Tijl Koenderink begon zijn verhaal over talentonderwijs met een cheeta. En net als een cheeta nam hij ons mee in een snel en inspirerend verhaal. Zelfs als je in de praktijk weinig met hoogbegaafden te maken hebt, zette het je aan het denken.

Femke van Trier nam ons mee in haar project van de meeleef gezinnen. Een project waarbij twee gezinnen langdurig een verbinding aangaan, met veel aandacht en steun voor positief ouderschap in de zorg voor jonge kinderen. Alles met als doel een uithuisplaatsing te voorkomen. Femke liet ons ontroerende videobeelden zien van het effect dat een meeleef gezin op een kind (en ouder) kan hebben.

Tineke van den Berg vertelde over conflicten bij echtscheidingen. Door ons mee te nemen in het proces van een scheiding, werd duidelijk hoe wij als orthopedagogen ouders weer kunnen laten samenwerken en de krachten weer kunnen bundelen. Op deze manier kunnen de juiste stappen genomen worden, zodat er weer een stabiele nieuwe leefsituatie opgebouwd kan worden.

Kortom, veel belangrijke onderwerpen werden aangestipt op deze eerste BO-dag. De dag werd gezamenlijk, en met een lach, afgesloten door Mirjam Nagel. Een provocatief coach die ons liefdevol confronteerde met onze eigen smoesjes. Deze interactieve sessie zorgde voor de nodige hilariteit en chaos. De dag werd volop nabesproken bij de borrel en dit zorgde voor een passend en verenigd einde.
Wij kijken terug (als werkgroep) op een zeer geslaagde en inspirerende dag waarin mooie verbindingen werden gelegd. Wij kijken uit naar een volgende BO-dag, hopelijk tot dan!

Omdat deze eerste landelijke dag midden in de Week van de Opvoeding viel werden deelnemers bij binnenkomst uitgedaagd op een viertal stellingen te reageren. Een korte impressie hiervan vind je hier.

Presentaties van deze dag:
- Hamza Akkar  'Interculturele Communicatie' 
- Tamar Schukkink 'Jongeren met een licht verstandelijke beperking: een klasse apart'.
- Tijl Koenderink  'Talentbeleid binnen passend onderwijs'
- Femke van Trier-Klijnstra  'Meeleefgezin: verbinding voor gezonde ontwikkeling van het jonge KOPP-kind'
- Tineke van den Berg  'Uit het conflict, scheiden en begeleiden'
- Mirjam Nagel 'Afsluiting'