Studenten & Starters

De NVO hecht veel waarde aan studenten & starters. Jullie zijn de beroepsbeoefenaren van de nabije toekomst en we willen jullie graag laten delen in de kennis en bevindingen van de beroepsgroep. Jullie signalen, behoeften, inzichten en (nieuwe) vormen van communicatie houden ons als beroepsvereniging bij de tijd.

De NVO biedt jullie:

  • Een gereduceerd lidmaatschapstarief voor studenten van € 25,- per jaar (bewijs van inschrijving bij een Nederlandse of Vlaamse Universiteit is verplicht)
  • Een eigen netwerk
  • Gemiddeld vier themabijeenkomsten per jaar
  • Op elke Nederlandse universiteit een jaarlijkse NVO-praktijkavond voor studenten in samenwerking met de studievereniging van de betreffende universiteit
  • Gereduceerde toegang tot NVO-congressen, zoals de jaarlijkse 'Dag van de Pedagogiek', en ca. eens per twee jaar een eigen congres
  • Een handreiking voor werkervaringsplaatsen (je moet hiervoor wel eerst inloggen op het ledengedeelte van onze website)


Wapenfeiten

De NVO streeft naar bindende afspraken met werkgevers in de jeugdhulp, de ggz en de langdurige zorg over werkervaringsplaatsen. 

Eens per jaar reikt de NVO twee prijzen uit voor de beste thesis; één op het gebied van orthopedagogiek en één op het gebied van algemene pedagogiek/onderwijskunde. De prijs bestaat uit een bedrag van € 500,- en een jaar gratis lidmaatschap.

De NVO accrediteert de Nederlandse universitaire opleidingen pedagogiek. Alle opleidingen orthopedagogiek en een aantal andere opleidingen pedagogiek of onderwijskunde is geaccrediteerd. Heb je een geaccrediteerde opleiding gevolgd, dan kun je na je afstuderen zonder meer worden geregistreerd in het NVO-register basisorthopedagoog of, als je in de jeugdhulp gaat werken, in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).