Ledencategorieën

Basis (ortho)pedagoog, orthopedagoog generalist, studenten & starters

De NVO is er voor studenten pedagogiek en universitair en post-universitair opgeleide pedagogen. Ons ledenbestand is zeer divers. NVO-leden werken in het onderwijs, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Een klein deel werkt in beleid en onderzoek. Ongeveer 10% heeft een eigen praktijk.

Als NVO zijn we vraaggestuurd. Dat betekent dat we inspelen op diverse signalen en vragen die we krijgen van onze leden, vanuit de politiek of vanuit een andere hoek. Onze kerntaken hebben we daarbij altijd hoog in het vaandel staan: kwaliteitsborging, belangenbehartiging en dienstverlening.

Enkele voorbeelden:

  • We bieden u een geaccrediteerd scholingsaanbod voor (her) registratie voor masters en post-masters.
  • We geven u advies op maat bij beleidsmatige of beroepsethische vraagstukken.
  • We geven u ondersteuning en advies bij (her)registratie bij de NVO of in SKJ of het BIG-register.
  • Bij ons vindt u pedagogische reportages over bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen en betrokkenheid bij (nieuwe) wetgeving hierover.
  • Bij ons kunt u terecht voor diverse handreikingen, bijvoorbeeld voor het starten als zelfstandig gevestigde, voor werkervaringsplekken en/of voor gemeenten die jeugdhulp inkopen.
  • We verstrekken u vakinhoudelijke informatie via onze website, social media, digitale nieuwsbrief en het blad ‘De Pedagoog’.