Wijzigingen doorgeven

Persoonlijke gegevens wijzigen
Zoals adres, telefoon, e-mail, werkgever, netwerkkeuze:
Doe dit via het ledengedeelte van de website onder 'Mijn NVO'.

Andere contributiecategorie?
Wilt u voor een volgend kalenderjaar in aanmerking komen voor een andere contributiecategorie? Stuur uw verzoek inclusief de benodigde bewijsstukken vóór 1 november aan ledenadministratie@nvo.nl .

Als wij uw verzoek na 1 november ontvangen kunnen we het niet meer voor het volgende jaar verwerken.
 

  • Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via:
    email: ledenadministratie@nvo.nl of telefonisch: 030-2322407 (keuze 1)