Voordelen van het lidmaatschap

“Voor al onze leden staat kwaliteit in de beroepsuitoefening bovenaan! Met hulp van mijn collega’s in de NVO lukt dat beter dan zonder!”


De NVO steunt leden bij hun beroepsuitoefening door:

 • Hun deskundigheid op peil te houden met
  • Erkende scholing tegen gereduceerd tarief
  • Gratis advies over complexe zaken
  • Gratis intervisie en kennisuitwisseling
 • De toegang tot exclusieve informatie van de NVO: website (ledendeel), kwartaalblad de Pedagoog en de wekelijkse digitale nieuwsbrief
 • Mogelijkheid tot registreren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
 • Het behartigen van hun belangen bij beleidsmakers, politici en cao-onderhandelingen, vaak in samenwerking met collega-beroepsverenigingen
 • Toepassing van de beroepscode en het bijbehorende tuchtrecht

 

“Alle gewone leden hebben stemrecht in het hoogste besluitvormende orgaan, de Algemene Ledenvergadering. Zo oefenen we invloed uit op wat we willen en kunnen als NVO. Ik vind dat heel belangrijk, want samen staan wij sterk voor een goede opvoeding van alle kinderen in onze maatschappij!”