College van Toezicht CvT 10-01 09-06-2010

CvT 10-01 | De pedagoog heeft een consultatieve rol in het MDO: wat als de ouder het niet eens is met het advies van de RvK en de bijdrage die de pedagoog heeft geleverd?

Klager heeft een verzoek tot wijziging van de hoofdverblijfplaats en de omgangsregeling van zijn zoon ingediend en in dat kader verricht de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek. De pedagoog,  werkzaam bij de RvK, adviseert in het onderzoek en de rapportage. 

Omdat klager het niet eens is met de visie en een advies die in het rapport worden uitgesproken en omdat hij het niet eens met de wijze waarop de pedagoog daaraan zijn bijdrage heeft geleverd, dient hij een klacht in. Het CvT oordeelt alleen over aandeel van de pedagoog in het raadsonderzoek. 

De klacht dat verweerder niet gekwalificeerd was om een diagnose te stellen wordt ongegrond verklaard, ook de klachtonderdelen m.b.t. de zorgvuldigheid waarmee verweerder een bijdrage heeft geleverd aan het raadsadvies en de rapportage wordt ongegrond verklaard omdat verweerder op een zorgvuldige wijze zijn aandeel aan de visie en het advies heeft geleverd.