College van Toezicht CvT 23-06 11-12-2023

CvT 23-06 | De pedagoog op de desbetreffende VSO-school heeft een adviserende rol en geen besluitvormende bevoegdheden

Klager, geboren in 2009, maakt in september 2022 de overstap van het primair speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De pedagoog werkt als orthopedagoog op de school en is betrokken bij de begeleiding van klager. 

De school schorst klager naar aanleiding van twee incidenten tot de kerstvakantie 2022. Daarna volgt hij een aangepast lesrooster. De klacht is dat het handelen van verweerster een terugval bij klager heeft veroorzaakt. 

Het College overweegt dat de pedagoog niet betrokken is geweest bij de twee incidenten en hierin ook geen adviserende rol heeft gehad. De regie op de incidenten en de daaropvolgende begeleiding van klager lag bij de directie van de school. Hierbij is van belang dat de pedagoog geen besluitvormende maar een adviserende rol had op de school. In zoverre valt de pedagoog niets te verwijten.