College van Toezicht CvT 23-05 25-01-2024

CvT 23-05 | Geen sprake van onjuist handelen bij pedagoog die tevens buurvrouw is

Het gezin van klaagster, een tienjarig meisje, komst naast de pedagoog te wonen. De pedagoog werkt als orthopedagoog voor de school van klaagster. 

De eerste klacht gaat over het handelen van de pedagoog als privépersoon. Het College is niet bevoegd om hierover een oordeel uit te spreken.

De tweede klacht gaat over het handelen van de pedagoog bij een ontmoeting met klaagster op school. De pedagoog was die dag aanwezig in haar hoedanigheid van pedagoog maar niet voor klaagster.
Het College overweegt dat een professioneel handelend pedagoog te allen tijde alert moet zijn op het feit dat zij als pedagoog optreedt. Dit betekent terughoudendheid betrachten wanneer een kind in een professionele context een gesprek begint over de relatie als buren. In dit geval was het handelen van de pedagoog niet klachtwaardig.