College van Toezicht CvT 23-04 16-11-2023

CvT 23-04 | Pedagoog deelt informatie over klager met de ex-partner

De pedagoog werkt alleen in een vrijgevestigde orthopedagogen- en psychologenpraktijk. Zij biedt geen behandelaanbod aan bij een forse echtscheidingsproblematiek. Hiervan was in deze zaak sprake. 

In maart 2023 besloot de pedagoog geen behandelrelatie aan te gaan met het gezin. Zij vertelde dit aan klager in het intakegesprek met hem. De volgende dag informeerde zij klagers ex-partner telefonisch over haar besluit. De klacht is dat de pedagoog in het telefoongesprek met de ex-partner vertrouwelijke informatie over klager heeft gedeeld.   

Het College overweegt dat klager in de intake heeft verteld dat hij geen vertrouwen meer had in een specifieke organisatie van jeugdhulpverlening en in de betrokken pedagoog zelf. Deze omstandigheden konden terecht tot de conclusie leiden bij de pedagoog dat klager haar vertelde geen vertrouwen meer te hebben in de hulpverlening in algemene zin en dat zij dit zo aan de ex-partner heeft doorgegeven. 

Wél is het zo dat de pedagoog het standpunt van klager over andere hulpverlening niet nodig had voor de motivatie van haar besluit om geen hulpverlening te starten. Zij had kunnen volstaan met de mededeling dat complexe scheidingen voor haar een contra-indicatie zijn om een behandelrelatie aan te gaan. Het kan de pedagoog niet worden verweten als de ex-partner informatie van de pedagoog gebruikt in gerechtelijke procedures.