College van Toezicht CvT 23-01 23-06-2023

CvT 23-01 | De pedagoog handelt strijdig met de Beroepscode NVO in haar relatie met een lid van het cliëntsysteem van haar cliënt

De pedagoog werkt als ZZP-er in haar eigen praktijk. De partner van klaagster verzoekt de pedagoog om te onderzoeken of bij hem mogelijkerwijs sprake is van een ASS. De pedagoog voert in dat kader gesprekken met klaagster als lid van het cliëntsysteem van de man.

Het College overweegt dat de pedagoog onzorgvuldig is geweest in haar relatie met klaagster en strijdig heeft gehandeld met de Beroepscode NVO. De pedagoog komt toezeggingen niet na, deelt zonder toestemming informatie van klaagster met haar cliënt, mailt vertrouwelijke informatie via een onbeveiligde verbinding en beschikt niet over een deugdelijke klachtprocedure.

De pedagoog heeft strijdig gehandeld met de artikelen 10.3, 11.8 en 38.2 van de Beroepscode NVO.