College van Toezicht CvT 22-10 31-01-2023

CvT 22-10 | Pedagoog heeft de meldcode juist toegepast en is ook voor het overige zorgvuldig te werk gegaan

Klager klaagt erover dat de pedagoog niet professioneel heeft gehandeld in de begeleiding van zijn kinderen. De kinderen staan sinds 2021 onder toezicht van een gecertificeerde instelling. 

De pedagoog zou ten onrechte een melding hebben gedaan bij de instelling van een onveilige thuissituatie. Ook zou zij vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar derden en één van zijn zonen onder dwang een brief naar de rechter hebben laten schrijven.

Het College overweegt dat het aannemelijk is dat ten tijde van de melding sprake was van een mogelijk onveilige thuissituatie en dat er voldoende reden bestond om hiervan melding te maken. De pedagoog heeft volgens de meldcode gehandeld en hierin de juiste stappen gezet.

Niet is komen vast te staan dat de pedagoog vertrouwelijke informatie heeft gelekt, of dat zij klagers zoon onder dwang een brief heeft laten schrijven