College van Toezicht CvT 22-04 10-01-2023

CvT 22-04 | De pedagoog maakt haar verschillende rollen onvoldoende duidelijk, geen schending van de geheimhoudings-verplichting

Klager en zijn (ex-)partner zijn tot maart 2022 in relatietherapie bij de pedagoog. Daarna beëindigt de pedagoog de behandelrelatie met klager en zet de behandelrelatie met de (ex-)partner voort in de vorm van individuele therapie.

Het College overweegt dat van schending van de geheimhoudingsverplichting van de pedagoog geen sprake meer was na beëindiging van de professionele relatie met klager. De pedagoog mocht de (ex-)partner voorzien van informatie over klager die relevant was voor de behandeling van haar cliënte.

Ambtshalve overweegt het College vervolgens dat de pedagoog de professionele relatie met klager ten onrechte niet formeel heeft beëindigd. Zij heeft ook haar nieuwe rol van individueel therapeut niet goed aan klager duidelijk gemaakt en niet de afweging gemaakt of sprake was van een onverenigbaarheid van rollen (relatietherapeut en individueel therapeut) zoals bedoeld in artikel 23 van de Beroepscode. 

Tot slot was de dossiervorming van de pedagoog niet op orde.