College van Toezicht CvT 21-04 14-02-2022

CvT 21-04 | Pedagoog informeert ouders niet op gelijke wijze in aanloop naar zorggesprek

De praktijk van de pedagoog startte begin 2021 de hulpverlening aan klagers zoon. De pedagoog verleende in dit kader ouderbegeleiding aan beide ouders. Na aanvang van de hulpverlening maakten ouders kenbaar dat zij gingen scheiden.

Het College is van mening dat de pedagoog strijdig heeft gehandeld met artikel 6 van de Beroepscode 2017 door klager niet te informeren over de diverse e-mails en telefoongesprekken die plaatsvonden tussen de pedagoog en moeder in de aanloop naar een zorggesprek met beide ouders. Hierbij achtte het College van belang dat de pedagoog in de aanloop naar het gesprek al wist dat het een moeilijk gesprek zou worden en dat vanuit het sociale netwerk een melding was gedaan bij Veilig Thuis over klager. De pedagoog heeft met zijn aanpak een verkeerde inschatting gemaakt.

Het College is voorts van mening dat het verslag van het zorggesprek op een aantal punten tekort schoot. Zo voegde de pedagoog punten toe die niet in het gesprek aan de orde waren geweest. Het verslag van een zorggesprek moet bestaan uit een samenvatting van wat is besproken. Een verslag geeft geen gevoel weer maar moet feitelijk en objectief zijn. Het moet ook een dagtekening bevatten.

De melding van de pedagoog bij Veilig Thuis is wel terecht gedaan. Hij heeft de stappen van de meldcode in voldoende mate gevolgd.