College van Toezicht CvT 21-02 29-11-2021

CvT 21-02 | Pedagoog van een GI hoeft geen direct contact te hebben met klaagsters kinderen alvorens te adviseren

De kinderen van klaagster zijn in januari 2020 onder toezicht gesteld van een gecertificeerde instelling (GI). In augustus 2020 volgt een uithuisplaatsing met een spoedmachtiging van de rechter. De pedagoog is in dienst bij de GI.

Klaagster klaagt erover dat de pedagoog klaagster en haar kinderen nooit heeft ontmoet of gesproken en toch een aandeel heeft gehad in het besluit tot uithuisplaatsing. Klaagster klaagt ook over de kwaliteit van de rapportages van de pedagoog.

Het College van Toezicht concludeert dat de pedagoog geen rol heeft gespeeld bij de uithuisplaatsing van de kinderen. De pedagoog hoefde voorts geen contact te hebben met de kinderen of klaagster voordat zij adviseerde in haar hoedanigheid van vervanger. Het College acht het aannemelijk dat klaagster ervan op de hoogte was dat achter de jeugdbeschermers een multidisciplinair team van professionals functioneerde. De desbetreffende rapportages zijn niet van de hand van de pedagoog.