College van Toezicht CvT 20-20 10-06-2021

CvT 20-20 | De pedagoog stuurt een brief naar de advocaat en gaat door met diagnostiek zonder toestemming van beide ouders

De pedagoog is via Veilig Thuis een professionele relatie aangegaan met de dochter van klager. Klager heeft het gezag samen met de andere ouder. Gedurende de professionele relatie stuurt de pedagoog een brief naar de advocaat van de andere ouder zonder dat klager dit weet. 

De brief bevat vertrouwelijke informatie over de hulpverlening. De advocaat heeft de brief gebruikt in een gerechtelijke procedure tegen klager.

Het College overweegt dat de pedagoog bekend was met de gespannen verhouding tussen de ouders. De pedagoog had óf verzending achterwege moeten laten óf van beide ouders toestemming moeten krijgen om de brief te verzenden. Deze toestemming was er niet. De pedagoog is ook doorgegaan met de diagnostiek bij de dochter nadat klager zijn toestemming heeft ingetrokken. Als één van de gezaghebbende ouders het niet eens is met de hulpverlening en de andere ouder wél, kan de diagnostiek niet worden voorgezet. Zie ook de Bijlage bij de Beroepscode 2017.