College van Toezicht CvT 20-17/20-18 29-04-2021

CvT 20-17 / 20-18 | Dossier pedagoog voldoet niet aan eisen

De klacht gaat over het gezamenlijk handelen van twee pedagogen met een adviespraktijk. In opdracht van jeugdhulp startten zij de hulpverlening aan de zoon van klager, klager zelf en zijn ex-partner. 

De hulpverlening eindigt na een gesprek met de ouders en jeugdhulp waarin één van de twee pedagogen een notitie voorleest met het advies om verdere specialistische hulpverlening in te zetten. Klager is het niet eens met de inhoud van de notitie en met de kwaliteit van het dossier van de pedagogen.

Het College is van oordeel dat het dossier niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 31, eerste lid van de Beroepscode 2017. Zo ontbreekt een verslag over het verloop en de afronding van de behandeling, al dan niet in de vorm van een afsluitende brief. Voorts hebben de pedagogen drie versies van hetzelfde dossier gecreëerd waarbij zij in de eerste versie de voorgelezen notitie integraal in het dossier hebben opgenomen en in de tweede en derde versie de notitie hebben verwijderd. 

Toen zij de notitie eenmaal hadden opgenomen in het dossier (wat zij niet hoefden te doen), maakte deze echter deel uit van het dossier en mocht niet meer worden verwijderd. De pedagogen hadden aan het dossier ook de zienswijze van klager moeten toevoegen. Dit hebben zij ten onrechte niet gedaan.