College van Toezicht CvT 20-14 18-02-2021

CvT 20-14 | Vernietiging dossier door pedagoog

Klaagster vraagt na 15 jaar haar dossier op bij de pedagoog om haar te helpen bij de verwerking van haar traumatische jeugd. Het dossier blijkt te zijn vernietigd.

Het College gaat er vanuit dat de pedagoog minimaal vijf jaar heeft gewacht met de vernietiging. Toen gold de Beroepscode 2008. Deze bepaalde dat de pedagoog het dossier minimaal één jaar en maximaal vijf jaar moest bewaren, of zoveel langer als redelijkerwijs voortvloeide uit de zorg van een goed pedagoog of uit wettelijke voorschriften.

Het College overweegt dat de pedagoog ten onrechte niet de afweging heeft gemaakt of langer dan vijf jaar bewaren noodzakelijk was. Dit wordt de pedagoog in dit specifieke geval echter niet aangerekend omdat geen van de uitzonderingssituaties hier van toepassing was.

De zorg van een goed pedagoog maakte langer bewaren niet nodig omdat de pedagoog slechts was betrokken in het voortraject en de hulp aan klaagster elders is voortgezet.

Ook is niet gebleken van een wettelijk voorschrift dat langer bewaren noodzakelijk maakte. Er was geen sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst zoals bedoeld in de WGBO. De pedagoog heeft slechts het vermoeden geformuleerd van het bestaan van twee stoornissen bij klaagster.