College van Toezicht CvT 20-09 28-01-2021

CvT 20-09 | Pedagoog is in crisissituatie onvoldoende actief en transparant richting moeder die in zorginstelling is opgenomen

Tijdens de behandeling van een eenjarig kind ontstaat een crisissituatie doordat de moeder plotseling in een zorginstelling wordt opgenomen voor een klinische behandeling. De moeder klaagt over de pedagoog die haar na de opname niet heeft betrokken bij wat er speelde in het gezin, en niet aan waarheidsvinding heeft gedaan. Dit heeft geleid tot onjuiste informatie in het dossier en aan de huisarts, zo stelt klaagster.

Het College vindt dat de pedagoog zich onvoldoende heeft ingespannen om direct met klaagster in contact te komen toen zij in de zorginstelling terecht kwam. De pedagoog heeft de regie teveel bij de vader en de kinderarts gelegd. Zij is onvoldoende actief geweest en onvoldoende transparant richting klaagster.

Een pedagoog kan zijn hypothese wijzigen als concrete gebeurtenissen hiertoe aanleiding geven. Dit moet wel goed procedureel worden afgestemd met alle relevante partijen. De pedagoog heeft dit in deze zaak onvoldoende gedaan. Van onjuiste informatie in het dossier en aan de huisarts is echter niet gebleken.

De pedagoog heeft ook meer gedaan dan betamelijk was door actief in haar netwerk te zoeken naar een echtscheidingsadvocaat voor vader en de contactgegevens aan hem te geven toen zij nog met beide ouders een professionele relatie had.