College van Toezicht CvT 20-06 10-12-2020

CvT 20-06 | Positie ouder zonder gezag bij onderzoek pedagoog naar gedragsproblemen van zoon

Klager is de biologische vader zonder gezag van zijn zoon die is geboren in 2011. De pedagoog stelt in 2017 een onderzoek in naar gedragsproblemen bij de zoon.

Het College overweegt dat een zorgvuldig onderzoek bij gedragsproblemen, zoals ADHD, inhoudt dat het gehele systeem rondom de cliënt in het onderzoek wordt betrokken. Dit staat los van de gezagspositie. Klager maakte deel uit van het cliëntsysteem omdat hij meerdere keren per maand bij zijn zoon op bezoek ging tijdens het onderzoek van de pedagoog. Het feit dat moeder niet wilde dat klager werd betrokken, maakt dit niet anders.

Het College acht het wel juist dat de pedagoog klager niet uit eigen beweging heeft geïnformeerd over de inhoud van haar onderzoek toen zij eenmaal had besloten om hem hierin niet te betrekken. Een pedagoog heeft immers alleen de wettelijke verplichting tot informatieverstrekking aan de ouder zonder gezag indien deze ouder hierom verzoekt.