College van Toezicht CvT 20-02 26-11-2020

CvT 20-02 | De pedagoog mocht in deze zaak uitgaan van overeenstemming tussen de school en de ouders over het handelingsdeel van het OPP

De pedagoog schreef in het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) van de dochter van klaagster dat plaatsing op een boven-schoolse voorziening met extra ondersteuning, de enige kans was voor de dochter om weer in te stromen in het reguliere voortgezet onderwijs.

Het College is van oordeel dat de pedagoog dit terecht in het OPP heeft opgenomen. Toen de pedagoog dit schreef, had de leerplichtambtenaar de gang naar deze voorziening namelijk verplicht gesteld omdat de dochter op dat moment al acht maanden thuis zat. Er was toen geen alternatief (meer) voor handen.

Het College is ook van oordeel dat de pedagoog mocht uitgaan van overeenstemming tussen de school en de ouders over het handelingsdeel van het OPP, ook al had de pedagoog dit niet formeel vastgelegd. Aannemelijk is namelijk dat klaagster nooit heeft geprotesteerd tegen de inhoud van het OPP in de vele voorbereidende gesprekken en e-mails met de pedagoog. Klaagster heeft ook nooit bezwaar gemaakt tegen de vele bijstellingen van het OPP naar aanleiding van deze gesprekken.