College van Toezicht CvT 19-18 28-07-2020

CvT 19-18 | Rapportage van de bijzondere curator voldoet niet aan de criteria van de Beroepscode 2017

De rechtbank benoemde de pedagoog in 2018 tot bijzondere curator van een twaalfjarig meisje. Het meisje en haar moeder dienden een klacht in over de rapportage van de pedagoog en de daarbij gevolgde procedure.

Het College is van oordeel dat de pedagoog strijdig heeft gehandeld met de Beroepscode 2017 omdat zij haar cliënte, het twaalfjarig meisje, haar rapportage niet heeft laten  inzien voordat deze naar de rechtbank werd gestuurd.

De pedagoog doet voorts in de rapportage ten onrechte uitspraken over de moeder van het meisje -in haar hoedanigheid van lid van het cliëntsysteem- zonder hiervoor gerichte toestemming te hebben gekregen van de moeder.
Het College is tot slot van oordeel dat de rapportage niet voldoet aan de criteria van zorgvuldig rapporteren zoals omschreven in de Beroepscode 2017.