College van Toezicht CvT 19-17 28-07-2020

CvT 19-17 | Kinderen weigeren hulpverlening van pedagoog, document ‘Conclusies en Advies’ van de pedagoog overstijgt status van gespreksverslag

Twee kinderen van klaagster zijn ouder dan twaalf jaar en één kind is ouder dan zestien jaar. Klaagster wil het contact met haar drie kinderen herstellen. De kinderen weigeren een traject van vrijwillige hulpverlening in te gaan met de pedagoog om dit te bereiken. Volgens klaagster is er sprake van ouderverstoting.

Het College is van oordeel dat niet is gebleken dat de pedagoog onvoldoende kennis heeft van ouderverstoting.

Gelet op hun leeftijd was voorts de (mede-)toestemming van de kinderen nodig om een professionele relatie aan te gaan met de pedagoog. Nu deze er niet was, moest de pedagoog dit accepteren.

Het document ‘Conclusies en Advies’ overstijgt echter de status van een uitgebreid gespreksverslag. De pedagoog doet hierin te stellige uitspraken terwijl geen hulpverlening tot stand is gekomen. Dit klemt te meer nu de pedagoog had moeten en kunnen begrijpen welke implicaties en reikwijdte haar rapportage zou hebben, namelijk dat het Sociaal Team van de gemeente naar alle waarschijnlijkheid zou afzien van verdere stappen richting de Raad voor de Kinderbescherming.