College van Toezicht CvT 19-16 10-09-2020

CvT 19-16 | De pedagoog laat na het standpunt van de cliënt te vermelden in haar eindverslag terwijl hierom expliciet is verzocht

De dochter van klager kreeg van oktober 2018 tot juli 2019 wekelijks ‘client centered speltherapie’ van de pedagoog. De klacht is dat de eindevaluatie van de pedagoog te eenzijdig is en de mogelijkheid van ouderverstoting negeert. 

Het College oordeelde dat de pedagoog bevoegd was om specifieke opmerkingen van de dochter op te nemen in haar eindverslag gelet op de aard van de verslaglegging. Het verslag gaf een beeld van de therapie en was niet bedoeld als waarheidsvinding. Wél achtte het College het onterecht dat de pedagoog in haar eindverslag geen melding maakte van de context van ouderverstoting omdat klager expliciet in een e-mail had verzocht om dit toe te voegen. 

Een pedagoog is verplicht om het standpunt van een cliënt te vermelden in een evaluatie of rapportage indien hierom wordt verzocht.