College van Toezicht CvT 19-05 02-09-2019

CvT 19-05 | Diagnose ASS onzorgvuldig tot stand gekomen

De pedagoog deed op verzoek van de ouders psychodiagnostisch onderzoek bij hun vijfjarige zoon. Zij sloot haar onderzoek af met een rapportage. De pedagoog stelde hierin de diagnose ASS (AutismeSpectrumStoornis). 

Het College overwoog dat het onderzoek van de pedagoog  gebreken vertoonde. Zo had zij geen richtlijnen toegepast op het terrein van ASS, had zij nagelaten nader onderzoek te doen naar de significante verschillen tussen de uitkomsten van de gedragsvragenlijsten van de school en van de ouders en had zij klagers zoon alleen in de schoolsituatie onderzocht en niet in de thuissituatie of bij de vrijetijdsbesteding.

De pedagoog weigerde voorts om na afloop van de professionele relatie een evaluatie met de ouders te hebben ondanks het feit dat de ouders hierom hadden gevraagd.