College van Toezicht CvT 19-04 29-10-2019

CvT 19-04 | Pedagoog informeert klagers niet begrijpelijk over de aard en doelen van de samenwerking en over haar werkwijze(n), de hulpverlening is ook niet doelmatig genoeg

De gemeente Z besliste dat de zesjarige zoon van klagers in aanmerking kwam voor ambulante jeugdzorg. Klagers wendden zich vervolgens tot de pedagoog voor de hulpverlening aan hun zoon. De pedagoog startte in januari 2018 en rondde haar werkzaamheden af in oktober 2018 met een rapportage. 

Het College is van oordeel dat de pedagoog voorafgaand en tijdens de professionele relatie met klagers onvoldoende begrijpelijk heeft gecommuniceerd over de aard en doelen van de samenwerking en over haar werkwijze(n). Ook heeft de pedagoog niet doelmatig gewerkt. Het College rekent het de pedagoog aan dat zij de hulpverlening niet beter heeft ingericht. Hierbij is van belang dat de pedagoog wist dat klagers zo spoedig mogelijk een schooladvies voor hun zoon wilden ontvangen.

De pedagoog heeft de artikelen 9 en 18 van de Beroepscode 2017 geschonden.