College van Toezicht CvT 19-03 19-11-2019

CvT 19-03 | Pedagoog heeft correct gehandeld bij haar observatie in de klas van klagers dochter en ook in het vervolgtraject

De pedagoog is als orthopedagoog in dienst bij een school voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerenden. Klagers dochter is een leerling op de school. De pedagoog deed een observatie in de klas van klagers dochter vanwege de groepsdynamiek in de klas en veranderingen in het gedrag van de dochter. 

Het College is van oordeel dat de pedagoog bevoegd was om dit te doen gelet op haar functie bij de school. De pedagoog heeft van haar observatie werkaantekeningen gemaakt die zij later heeft uitgewerkt in een verslag. Verweerster heeft correct gehandeld. Dit geldt ook voor de gevolgtrekking van de pedagoog dat het gedrag van de dochter nader moest worden onderzocht door een externe hulpverlener met de nadruk op de kind-kenmerken. Gelet op deze vraagstelling behoorde verder onderzoek immers niet tot de mogelijkheden van de school.